• Qui Dien Seafood
  • Tm s?t
  • Tm giang
  • Tm s bi?n
  • Tm th? chn tr?ng
  • Tm s vung
  • C m?c cc lo?i
  • C m?c cc lo?i
  • C m?c cc lo?i
Ajax Slideshow by WOWSlider.com v4.8

Qui Dien Seafood
贵 田 水 产 股 份 公 司

132/25A 李 文 林 街 - 2 区 - 第1坊 - 金 瓯 市
电 话 : (84-780) 383 8472 - 传 真 : 84. 0780 3838472
Email : anntrann2672002@gmail.com 
手 机 : 0907 389 088 ( 陈 裕 长 )

贵 田 水 产 股 份 公 司在 水 产 养 殖 和 加 工, 国 内 销 费, 食 品 海 产 品 出 口 领 域 的 活 动. 我 们 的 产 品 包 括 :

1. 虾
2. 鱼
...