• Qui Dien Seafood
  • Tôm sắt
  • Tôm giang
  • Tôm sú biển
  • Tôm thẻ chân trắng
  • Tôm sú vuông
  • Cá mực các loại
  • Cá mực các loại
  • Cá mực các loại
Ajax Slideshow by WOWSlider.com v4.8

欢 迎 到 我 们 公 司

贵 田 水 产 股 份 公 司 在 水 产 养 殖 和 加 工, 国 内 消 费, 食 品 海 产 品 出 口 领 域 的 活 动. 我 们 的 产 品 包 括 :

1. 虾
2. 鱼
...
Image 3